Mô tả sản phẩm

Orslow 50’s Denim jacket

SIZE 1 2 3
SHOULDER 47.0 cm 49.0 cm 51.0 cm
CHEST 54.0 cm 57.0 cm 60.0 cm
SLEEVE 56.0 cm 57.0 cm 58.0 cm
LENGTH 58.0 cm 59.0 cm 61.0 cm

Bảng size này chỉ hiện thị số size của 1 chiếc quần nhưng như quý khách đều biết các sản phẩm cho dù là cùng size đi chăng nữa thì giữa chúng vẫn có một sự chênh lệch.