Mô tả sản phẩm

Burgus Plus Stretch Slim Tapered Chino

SIZE 29 30 31 32 33 34
WAIST 36.0 cm 37.5 cm 38.5 cm 39.5 cm 40.5 cm 42.0 cm
RISE 25.0 cm 25.0 cm 25.5 cm 26.0 cm 26.0 cm 27.0 cm
THIGH 26.5 cm 27.0 cm 27.5 cm 28.0 cm 29.0 cm 30.0 cm
HEM 16.0 cm 16.5 cm 17.0 cm 17.5 cm 18.0 cm 18.5 cm
INSEAM 83 ~ 85 cm

Bảng size này chỉ hiện thị số size của 1 chiếc quần nhưng như quý khách đều biết các sản phẩm cho dù là cùng size đi chăng nữa thì giữa chúng vẫn có một sự chênh lệch.