Chính Sách đổi và trả hàng

– Nếu Quý khách hoàn toàn không hài lòng về việc mua sắm của mình, Quý khách có thể trả lại Sản phẩm cho chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Quý khách nhận được hàng. Sản phẩm phải chưa được sử dung, mác Sản phẩm phải còn đính trên Sản phẩm, và Sản phẩm phải đước gói theo trong bao bì thương hiệu gốc (nếu có). Chính sách này được áp dụng đối với những sản phẩm không nằm trong danh sách những thương hiệu/ sản phẩm không được đổi, trả hàng được cung cấp trên trang Web.

– Quý khách phải chắc chắn rằng Sản phẩm được gửi đến cho chúng tôi với cùng tình trạng khi Sản phẩm được nhận bợi Quý khách và được gói theo đúng quy cách. Trong trường hợp Sản phẩm được trả lại cho chúng tôi trong tình trạng không thích hợp, chúng tôi có quyền không chấp nhận nhận lại Sản phẩm và gửi trả Sản phẩm đó lại cho Quý khách.

-Shop miễn phí đổi hàng cho tất cả các trường hợp đổi size của sản phẩm cùng mẫu với điều kiện quý khách trực tiếp đến shop và sản phẩm đổi còn nguyên nhãn mác. Đối với trường hợp gửi qua bưu điện, shop miễn phí giao hàng lần đổi đầu tiên. Nếu đổi lần thứ hai trở lên thì quý khách sẽ tự chịu mọi chi phí vận chuyển

-Trường hợp trả hàng để nhận lại tiền, quý khách sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển nếu gửi qua bưu điện.

-Hàng sale 20% có thể miễn phí đổi size với điều kiện trực tiếp đến shop.
Trường hợp gửi qua bưu điện dù là lần đổi size đầu tiên, quý khách phải tự chịu mọi chi phí vận chuyển.

-Hàng sale 30% không thể đổi size cũng như trả lại.

-Khi quý khách đem sản phẩm trực tiếp đến trả hàng hoặc gửi qua bưu điện thì Men in Blue sẽ kiểm tra sản phẩm sau đó sẽ hoàn trả lại số tiền quý khách đã thanh toán.
Trường hợp thanh toán bằng thẻ việc hủy thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng từ 5 đến 15 ngày.
Trường hợp chuyển khoản, shop sẽ chuyển khoản lại số tiền quý khách đã thanh toán trong vòng từ 3 đến 5 ngày.